Θιναλίου, δήμος


Θιναλίου, δήμος
Δήμος (5.512 κάτ.) του νομού Κερκύρας, που ανασυστάθηκε με το σχέδιο Καποδίστριας και αποτελείται από τον πρώην ομώνυμο δήμο καθώς και τις πρώην κοινότητες Κληματιάς και Ξανθάτων, οι οποίες καταργήθηκαν. Έδρα του δήμου ορίστηκε ο οικισμός Νύμφες.

Dictionary of Greek. 2013.

Look at other dictionaries:

  • Liste der Gemeinden Griechenlands (1997–2010) — Die folgende Tabelle umfasst alle griechischen Gemeinden, die im Zuge des Kapodistrias Programms von 1997 aus knapp 6.000 kleineren kommunalen Einheiten geschaffen wurden und im Zuge des Kallikratis Gesetzes von 2010 zum 1. Januar 2011… …   Deutsch Wikipedia

  • Thinali — Stadtgemeinde Thinali (1989–2010) Δήμος Θιναλίων (Θινάλι) …   Deutsch Wikipedia


Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.